Regulamentul Oficial al Campaniei

TIME TO GO!

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale TIME TO GO - RoRec, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Blvd. Ficusului, Nr. 40, Sector 1, RO 013975, Judec. sector 2 nr. 187/ PJ/ 2007, Reg.asociatii si fundatii nr. 88/2007, Raiffeisen Bank S.A.- Agentia Dorobanti, Cont IBAN RO84RZBR0000060009528161,

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.

In campanie mai sunt implicati :

Indesit Company SpA , reprezentanta in Romania Indesit Italia spa, sediul in Bd-ul Basarabia nr 28A, CUI 6978620 .

Partener Waldmessner Invest SRL, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Str. Italia, nr. 1-7, Cefin Logistic Park, Warehouse 13, comuna Chiajna, jud Ilfov, cod unic de inregistrare R9135397, numar de inregistrare la Registrul Comertului J J40/2947/1996, cont de virament RO64 BTRL 0450 1202 K256 09XX deschis la BANCA TRANSILVANIA Sucursala Victoria

2. DENUMIREA ACTIUNII

"TIME TO GO!"

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 1 Decembrie 2010 si se va incheia la 28 Februarie 2011.

4. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara la nivel national pe internet (on line), prin magazinele on line www.ariston.com.ro

5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data de 1 Decembrie 2010 (prima zi a campaniei).

6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la actiune, cumparatorul trebuie sa predea un echipament vechi mare * complet (nedezmembrat) fie la unul din centrele de colectare, fie la unul din magazinele participante la campanie, fie transportatorului care-i livreaza produsul nou la domiciliu, situatii in care el primeste la momentul cumpararii beneficiul valoric oferit in campanie. Beneficiul se acorda la achizitionarea unui echipament frigorific cu clasa energetica declarata A+ sau A++ marca INDESIT si/sau Hotpoint-Ariston, el se acorda direct pe factura si se aplica la valoarea de raft a produsului .Tichetul / Voucherul este retinut la magazin odata cu plata facturii.

La predarea echipamentului vechi se retine cuponul de predare (sau copia voucherului), cu confirmarea primirii deseului in campul dedicat pe Tichet / Voucher, iar cumparatorul trebuie sa anunte vanzatorul INAINTE de intocmirea facturii ca are un Tichet / Voucher, pentru a-i fi dedus beneficiul valoric.

(*) Prin echipamente vechi mari se inteleg: frigidere cu 1 usa, frigidere cu 2 usi, combine frigorifice, congelatoare, lazi frigorifice, vitrine frigorifice, masini spalat/uscat rufe, masini de spalat vase, cuptoare electrice,masini de gatit (purtatoare de taxa de timbru verde), indiferent de marca.

7. CONDITII DE VALIDITATE.

Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 5 a prezentului Regulament;
2. Sa predea un echipament vechi in oricare din situatiile mentionate la punctul 6.
3. Sa achizitioneze in perioada actiunii un echipament frigorific cu clasa energetica declarata A+ sau A++ marca INDESIT si/sau Hotpoint-Ariston.

8. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei si companiile implicate in organizarea ei nu isi asuma raspunderea pentru:

* Tichetele/Voucherele nefolosite pana la data de 30 Iunie 2010 (ultima zi a campaniei)
* Tichetele/Voucherele distruse sau completate incorect sau incomplet
Dovada de predare a echipamentului vechi il reprezinta Voucher-ul care trebuie sa fie corect completat, semnat si stampilat de cei care fac preluarea produsului uzat, conform situatiilor mentionate la punctul 6.

Predarea echipamentelor vechi de catre participanti unor persoane neautorizate de catre RoRec exonereaza Organizatorul si partenerii de orice raspundere si/sau obligatie fata de participantii respectivi.

Organizatorul si partenerii nu vor fi responsabili de pierderea Voucherului de discount, de instrainarea lui si de prezentarea unor copii, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde discountul pe baza unor astfel de Vouchere care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament pentru a fi validate.

9. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

10. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

11. CLAUZE FINALE

Prezentele Conditii de participarte pentru cumparatorii din actiunea "Time To Go", vor fi disponibile in magazinele participante la campanie.

12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea la promotie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Participantii trebuie sa-si declare datele personale, pentru a utiliza voucherul si pentru a beneficia de reducere.

Inscrierea la promotie reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de Asociatia RoRec inregistrata ca operator de date cu caracter personal in scopul de marketing, reclama , publicitate si statistica, precum si buna desfasurare a promotiei.

Participantilor la campania promotional le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:
- dreptul la informare,
- dreptul de acces la date,
- dreptul de interventie asupra datelor,
- dreptul de opozitie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantul se poate adresa cu o cerere scris?, datat? si semnat? la Asociatia Romana pentru Reciclare RoRec, Bdul Ficusului nr 40, sect1, Bucuresti , RO - 013975, in atentia departamentului PR-Comunicare. De asemenea, participantului ii este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei.

ANEXA 1
Centre Colectare Echipamente vechi

In perioada de desfasurare a actiunii "Time To Go" Asociatia Romana pentru Reciclare - RoRec pune la dispozitia publicului urmatoarele locatii pentru predarea aparaturii electrice uzate: Puncte de colectare in campania Time To Go!

Punct de colectare Bucuresti 1 Str. Udricani nr 18,
Program de lucru: L-S 8-22.00,
Marcel Stancu 0720/389381
Punct de colectare Bucuresti 2 Sos. Mihai Bravu nr 319,
Program de lucru: L-S 8-22.00
pers contact Tecu Marin 0729526438 sau 0761/056997
Punct de colectare Bucuresti 3 Blvd. Iuliu Maniu nr 15, Sect. 6;
pers de contact D-l Dorobat 0788/404685 -
L - S -9.00-20.00
Punct de colectare Baia Mare Liceul Anghel Saligny- Str. Progresului nr. 43/ intrare Str. Scolii,
Program de lucru: L-S 8-22.00
Pascu Vasile 0742/788377
Punct de colectare Suceava Calea Unirii nr 31A,
Program de lucru L-S 8-22
Iriciuc Titi 0745/606357
Punct de colectare Cluj Calea Turzii nr. 2,
program de lucru L-S 8-22
Mircea Marc 0752/266610
Punct de colectare Ramnicu Valcea str Crisan nr 16 -
pers de contact Catalin Pirnea 0731/330515 sau
Balescu Fernanda 0723/629142
L-S -9.00-20.00
Punct de colectare Braila str Ramnicu Sarat nr 123;
pers de contact Neacsu Emil tel 0754/669930
L - S -9.00-20.00
Punct de colectare Brasov sos Cristianului nr 1-3
pers de contact Nicolae Vlasceanu 0729/166755
L - S -9.00-20.00
Punct de colectare Satu Mare Aleea Muresului CT 4
pers de contact Elena Marculescu - 0722/694541-
L-S -9.00-20.00
Punct de colectare Pitesti Cartier Razboieni strada Lacului PT713 (Piata Razboieni) gest
Constantin Nicusor - 0721/376625
L-V: 9.00-20.00
Punct de colectare Resita str Fantanicilor nr 1 -
pers resp Dan Giurici - 0728/134663
prog L-V -8.00-20.00
Punct de colectare Tg-Jiu Calea Bucuresti nr 9 bis -
pers resp Fasui Daniela - 0744/969719 -
L-V : 10.00-18.00
Punct de colectare Tg Mures Loc.Vidrasau str Oros nr 1A jud Mures -
pers de contact Feketes Crista - 0752/244334 -
L-V 8.00-18.00- S - 09.00-13.00
Punct de colectare Timisoara Str Sulina nr 6A, Timisoara, jud Timis -
pers de cont - Strambeanu Nicolae 0256/306018-
L-V 8.00-18.00- S - 09.00-13.00
Punct de colectare Sibiu Calea Surii Mici, Sibiu, jud Sibiu -
pers de cont - Teodorescu Ovidiu - 0744/844417 -
L-V 8.00-18.00- S - 09.00-13.00
Punct de colectare Iasi Dep Horpanzi sos Iasi km 10 -
pers de contact Tofan Vasile - 0741/261237 -
L-V 8.00-18.00- S - 09.00-13.00
Punct de colectare Bacau alea Moinesti nr 26 -
pers de contact Botez Daniel - 0745/525834
Punct de colectare Oradea str Clujului nr 58 A -
pers de contact Popa Daniela ANA - 0731/372103
Punct de colectare Craiova KLG EUROPE LOGISTICS
Str.Calea Bucuresti,Nr.166 "Statiunea Didactica Banu Maracine" Craiova, Jud.Dolj
M:0753 333 616 F:0251 435 114
Punct de colectare Focsani( SC CUP Focsani) str A. Saligny nr 11 -
pers de contact - Dl Profiroiu 0732/122125;
Programul de lucru : 10.00-18.00(L-V) S -10.00-12.00
Punct de colectare Miercurea Ciuc (Computer Trade) str RET nr 85 -
pers de contact -D-l Dezideriu -0743953101
Programul de lucru : 8.00-17.00(L-V) - S -9.00-12.00
Punct de colectare Zalau str Fabricii nr 30/A , Zalau, jud Salaj -
pers de contact - Hosu Ioan -0745/248468.
Programul de lucru : 8.00-17.00(L-V) - S -9.00-12.00
Punct de colectare Arad str Stefan cel Mare nr 36 -
pers de contact -Dl Mistreanu 0720/467128-
Program de lucru L-S 9.00-20.00.
Punct de colectare Galati str Basarabiei nr 9 ( Tango Recycling)
pers responsabila Craciun Nelu tel 0741/641311
Program de lucru L-S 8.00-16.30.
Punct de colectare Hunedoara loc Pestisu Mare nr 346 (la marginea orasului Hunedoara)
pers de contact Raduti Dan -0742/359553 sau 0254/714753
prog de lucru L-V 8.00-16.00 S 8.00-12.00
Punct de colectare Bistrita str Ioan Caianu nr 4
pers de cont Serban Leontina tel 0740/975545 sau 0263/234940 -
prog de lucru L-V 8.00-16.00 S 8.00-12.00.


De asemenea, predarea aparaturii electrice uzate se poate face direct la reciclator, la urmatoarele adrese:

- Com. Jilava, Prel Sos. Giurgiului nr 33A. Program de lucru: L-S 7.30-19.00. Tel/ Fax: 004 021 457 06 50, Sorin 0728/849777 STENA DTM
- Loc. Darmanesti, Jud. Bacau, Cartier Salatruc, Str. Lacului, Nr. 1. Program de lucru: L-S 7.30-19.00. Tel/ Fax: 004 0234 356 808 STENA DTM
- Loc. Cimpenesti, Jud. Cluj, Com.Apahida (12 km de Cluj), Str. Borom, nr. 1. Program de lucru: L-S 7.30-19.00, Tel/ Fax: 004 0264 231263 - STENA DTM
- Constanta, Str. Industriala nr. 9, programul de lucru L-V 8-17, S 8-13. Tel/Fax (+40) 241586606; 586605; 481456- GREMLIN COMPUTER


ANEXA 2
Voucher -valabil doar pentru INDESIT si HOTPOINT ARISTON .


Termeni si conditii Confidentialitate ANPC